curriculum vitae

2004

Folkeskolelærer – Professionsbachelor i refleksive læreprocessor og magtviden.

Cand. Pæd Soc. stud – ved Danmarks pædagogiske universitet.

2005

Ansat som folkeskolelærer, it-vejleder og skolebibliotekar ved Skansevejens skole

2006

Diplom i  “Fagdidaktik og evaluering” ved  UC Lillebælt.

Freelance konsulent Fredericia kommune

Udviklingsprojekt i Fredericia kommune “Elevrådsportal og kommunikationsstrategi”

2007

Ansat som underviser og tekstforfatter ved UNI-C  – Danmarks IT-center for uddannelse og forskning

Ansat som udvikler og didaktisk designer ved LærIT

2008

Udvikling, design og didaktisering af SmartPod.dk

Udgivelse: “Podcasting med SkoleIntra” i UNI-C`s “5 år med skoleintra – 16 artikler om skoleintra”

Udvikling og didaktisering af LærITs “Flash navigator”

Utallige foredrag om “Mobilen – panik eller pædagogik”

Utallige foredrag om Skoleintra, LæreIntra, elevIntra og forældreIntra

Bedste foredragsholder på SkoleIntra træffet 2008 – “Web- ogPodcasting med SkoleIntra”.

2009

Medstifter af SkoleTube – skolernes mediesuite

Hovedtaler på Web 2009 – “Web 2.0 – didaktik 2.0

Projektleder på WebIT 2009 i Dronning Margrethe hallerne

Udgivelse: “Kom godt i gang med BørneIntra” – et undervisningsmateriale til UNI-C`s BørneIntra platform.

Uffe Sørensen 0811-1978